Tordex 1

TORKREETBETOON TORDEX 1

PUMBATAV-PRITSITAV ILMASTIKUKINDEL PEENETERALINE MITTEVALGUV KUIVMÖRT

Survetugevusklass  C30/37
Tera suurus max 2 mm
Kulu: 25 kg kotist saab ca 0,013-0,015 m3 betooni
Pakend: 25 ja 1000 kg

Torkreetbetoon sisaldab sünteetilist kiudu, veekindlat polümeeri ja nakkub aluspinnaga eriti kindlalt. Kasutatakse kaide, sildade ja teiste betoonelementide katte ja paranduste tegemiseks. Oksüdeerunud  raudbetoondetailide katte ja paranduste tegemiseks. Igasuguste montaaživigade paranduste tegemiseks raudbetooni monteerimisel. Tootel suur ilmastikukindlus.

 

Kategooria:

Kirjeldus

TORDEX 1
TORKREETBETOON

Pumbatav-pritsitav ilmastikukindel peeneteraline mittevalguv kuivmört.
Terassiluriga tasandatav. Kasutatav ka kuivpritsmeetodil.

KASUTUSALAD:
Kaide, sildade ja teiste betoonelementide remontimiseks, parandamiseks.
Igasuguste montaaživigade parandamiseks.
Nõrgenenud betoonpindade tugevdamiseks.
Kaitsekihi tegemiseks vanadele betoonpindadele.
Kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

OMADUSED
Torkreetbetoonil on tugev nakkumine aluspinnaga.
Aluspinnaks võib olla vana betoon, kivi või mõni teine mineraalne materjal.
Tordex 1–el on hea mehaaniline vastupidavus paindele ja survele.
Toode sisaldab polümeeri, mis annab tootele lisa vee –ja külmakindluse.

KOOSTIS
Kvartsliiv ( maksimaalne tera suurus 2 mm), portlandtsement, sideained, polümeerid, plastifikaatorid ja kiudained.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS
Puhasta aluspind tolmust ja lahtistest osakestest.
Eemalda kulunud ja lahtine betoon.
Avanenud armatuur puhasta ja töötle korrosioonivastaste vahenditega.
Nõrga alusbetooni korral tugevda aluspinda Uninaks Nakkedispersiooni ja vee lahusega.
Parima tulemuse saavutad kui kasutad töötamisel pritsimise meetodit.
Sissepritsitud pindu on võimalik siluda ja viimistleda.
Käsitsi töötamisel kalla  vajalik kogus segupulbrit segamisnõusse või segistisse.
Lisada vett 14 – 16 %  segu kaalust. (3,5 – 4 liitrit 25 kg koti kohta)
Segada mehhaaniliselt või käsitsi kuni segu täieliku märgumiseni.
Lasta segul veidi seista ja segada veel kord.
Valmissegu kasutatav 1  tund.

KIVINENUD BETOONI TEHNILISED ANDMED
Betooni 1 päevane survetugevus:   ≥20 MPa  EVS-EN 12390-3
Betooni 7 päevane survetugevus:   ≥35 MPa  EVS-EN 12390-3
Betooni 28 päevane survetugevus: ≥40 MPa  EVS-EN 12390-3
Valmissegatud segu tihedus:         2110 kg/m3 EVS-EN 12390
Kuivsegu tihedus:                              1,6 kg/dm3
Keskmine veeimavuskoefitsient:    C =0,1 kg/(m2 .min0,5) EVS-EN 1015-18
Katsetatud külmakindlus:                 56 tsüklit massikadu 0,03 kg/m2 EVS 814:2003
Kivinenud segu nakketugevus:        2,0 N/mm2  EVS-EN 1015-12
Täiteaine tera suurim läbimõõt:       2 mm
Seguga töötlemise temperatuur 5 0C kuni 25 0C. Madalad töötemperatuurid vähendavad segu kivinemise kiirust. Kuivades tingimustes ja kõrgete temperatuuride korral tuleks töödeldud pinnale teha järelniisutust. Värskelt töödeldud pindu on soovitav kaitsta otsese päikesekiirguse eest.

SÄILIMINE, HOIATUSED
Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis.
Segupulbri säilimisaeg 1 aasta.
Toode sisaldab tsementi. Veega kokkupuutumisel  tekib leeliseline reaktsioon. Võib tekitada naha ärritust. Silma sattumisel loputa kohe rohke puhta veega. Täpsemad andmed toote ohutuskaardilt.