Jootebetoon NAKS JC70

JOOTEBETOON C70 
 
PUMBATAV JA KÄSITSI PAIGALDATAV, KIIRKIVINEV JOOTEBETOON
 
Survetugevusklass  C55/67
Kulu: 25 kg kotist saab ca 0,013-0,015 m3 betooni
Pakend: 25 ja 1000 kg
Betoondetailide paigaldamiseks, ühenduskohtade liitmiseks, ankrute paigaldamiseks ja monolitiseerimiseks. Kitsaste täitevalude valamiseks. Voolavus 110 mm (EVS-EN 13813 alusel), kui lisada kuivsegule 20% vett.
 
NB! Talveperioodil toodetakse ettetellimisel koos külmumisvastase lisandiga kasutamiseks kuni -10 0C, vastav roheline kleeps kotil.
Kategooria:

Kirjeldus

JOOTEBETOON C 70
Survetugevusklass C55/67 
 
Pumbatav ja käsitsi paigaldatav peeneteraline ilmastikukindel ja voolav kuivbetoon.
 
KASUTUSKOHAD:
Betoondetailide paigaldus ja ühenduskohtade liitmine.
Ankrute paigaldamine ja monolitiseerimine.
Kitsaste täitevalude valamine.
Kasutamiseks sise- ja välistingimustes
 
OMADUSED
Kivinenud Jootebetooni survetaluvus vähemalt
70 MPa, kui lisada kuivsegule 16% vett.
Jootebetooni voolavus 110 mm  EVS-EN 13813 alusel, kui lisada kuivsegule 20% vett.
Betoon on kiirelt kivinev ja mahuliselt stabiilne.
 
KOOSTIS
Kvartsliiv, graniitliiv, tsemendid, sideained, plastifikaatorid.
 
ETTEVALMISTUSED TÖÖKS
Puhasta aluspind tolmust ja lahtistest osakestest.
Parima nakke saavutamiseks kasta aluspindu puhta veega enne valu.
Raketise ehitamisel tuleb raketis teha täpne ja tihe, et vältida segu raketisest väljavoolamist.
Ankrute ja teiste teraskonstruktsioonide monolitiseerimisel kontrollige, et terase pind oleks passiveeritud. Passiveerimata tsink reageerib värske betooniga moodustades vesinikukihi, mis nõrgendab terase ja betooni naket.
Käsitsi töötamisel kalla vajalik kogus segupulbrit segamisnõusse või segistisse.
Lisa vett 16 – 20%  segu kaalust.
(4 – 5 liitrit 25 kg koti kohta).
Sega seni kuni segu täielikult märgub.
Betooni massi optimaalne temperatuur 10 kuni 20 0C. Madalad temperatuurid aeglustavad betooni kivinemist. Valatud betoon ei tohi läbi külmuda 48 tunni jooksul.
Parima nakke ja voolavuse saavutamiseks paigaldada segu 5-10 minuti jooksul peale vee lisamist. Valmissegatud segu kasutatav kuni 1  tund.
Paigaldatud segu aitab tiheneda selle torkimine, liigutamine.
Valatud pindu on soovitav kaitsta liiga kiire kuivamise eest. Niisutamine tagab valatud betoonimassi ühtlase kivinemise ja mahulise stabiilsuse.
 
BETOONI KIVINEMISE DÜNAAMIKA temperatuuril 20 0C ja lisatud 16% veega.
Betooni 24 tunnine survetugevus  ≥30 MPa
Betooni 48 tunnine survetugevus   ≥40 MPa
Betooni 7 päevane survetugevus   ≥50 MPa
Betooni 14 päevane survetugevus  ≥55 MPa
Betooni 28 päevane survetugevus   ≥70 MPa
 
TEHNILISI ANDMEID
Valmissegatud segu tihedus   2200 kg/m3
Kuivsegu tihedus    1,6 kg/dm3
Keskmine veeimavuskoefitsient   C =0,1 kg/(m2 .min0,5) EVS-EN 1015-18
Katsetatud külmakindlus:    56 tsüklit massikadu 0,1 kg/m2 EVS 814:2003
Voolavus Jootebetoonil 20% veega 110 mm Tasandusmörtide standardi EVS-EN 13813 alusel
Seguga töötlemise temperatuur   5 0C kuni 30 0C
 
NB! Talveperioodil toodetakse koos külmumisvastase lisandiga kasutamiseks kuni -10 0C, vastav roheline kleeps kotil.
 
SÄILIMINE, HOIATUSED
Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis.
Segupulbri säilimisaeg 1 aasta.
Toode sisaldab tsementi. Veega kokkupuutumisel  tekib leeliseline reaktsioon. Võib tekitada naha ärritust.
Silma sattumisel loputa kohe rohke puhta veega.
 

Sulle võib meeldida ka…