Kiirkivinev vuukimisbetoon KVB

KIIRKIVINEV VUUKIMISBETOON KVB
TÄNAVA-JA LOODUSKIVIDE VUUKIMISEKS

Survetugevusklass  C30/37     

 KASUTAMISEKS SISE – JA  VÄLISTINGIMUSTES.

 KOOSTIS

Täiteained teraga kuni 2 mm, kiirkivinev tsement, portlandtsement ja muud lisaained.
Kasutamiseks vuukidele laiusega 5-60 mm ja sügavusega kuni 200 mm.
25 kg kotist kuivbetoonist saab vee lisamise järgselt ca 12 liitrit vuukimisbetooni (0,012 m3).
NB !  Madalad temperatuurid ja vähene niiskuse kättesaadavus aeglustavad betooni kivinemise kiirust.
Pakend, 25 kg paberkott (alusel 42 kotti).

 
Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5 

Video 6
Video 7

 

 

Kategooria:

Kirjeldus

KIIRKIVINEV VUUKIMISBETOON KVB

TÄNAVA-JA LOODUSKIVIDE VUUKIMISEKS

Survetugevusklass  C30/37   

 KASUTAMISEKS SISE – JA  VÄLISTINGIMUSTES.

Sobib suurepäraselt kõigi sillutiste jaoks, kus on tarvis jäika või seotud tühimikuta vuuki. Toode on mõeldud kasutamiseks nii kesklinna jalakäijate aladel, kõnniteedel kui sõiduteedel, seda võib kasutada koos looduslike kivide ning betoonist ja savist sillutiskividega.

KOOSTIS

Täiteained teraga kuni 2 mm, kiirkivinev tsement, portlandtsement ja muud lisaained.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS KIIRKIVINEVA VUUKIMISBETOONIGA

Vajalik kogus segupulbrit kallata segamisnõusse või segistisse.

Lisada vett 12-14 %  segu kaalust. (3-3,5  liitrit 25 kg koti kohta)

Segada mehaaniliselt segu märgumiseni ühtlaseks massiks.

Valmissegu kasutatav kuni 20 min vee lisamisest

TÖÖTAMINE KIIRKIVINEVA VUUKIMISBETOONIGA

Kasutamiseks vuukidele laiusega 5 – 60 mm ja sügavusega 30 – 200mm.

Töötamise temperatuur +5 kuni +25 °C.

Pärast vee lisamist segu kasutatav vuukimiseks kuni 20 min.

Segu tuleb segada hoolikalt veega kuni täieliku märgumiseni ca 3-5min. Seejärel segu valada vuukidesse või vuugitavale pinnale. Pinnad peavad olema puhtad ja tolmuvabad. Tänu vedelale konsistentsile on vuugid võimalik täielikult täita . Kui segu on saavutanud oma esialgse tardumuse, tuleb sillutiskivide pealispind harja ja rohke veega puhastada. Esmane tardumine sõltub õhutemperatuurist, tuulest ja paigaldatavate kivide temperatuurist. Kuumema ilmaga on tardumine kiirem, jahedama ilmaga aeglasem ( 20-40 minutit). Surveveega puhastamisel ei tohi juga suunata otse vuuki!

Kiirkivineva Vuukimisbetooniga vuugitud tänavakivid on käidavad juba 1 tunni möödudes. Kergliiklusele saab tee avada 6 tunni möödudes peale vuukimist.

TEHNILISED ANDMED

Kiirkivineva Vuukimisbetooni lõplik survetugevus  C30/37   EVS-EN 206 alusel.

Orienteeruv Kiirkivineva Vuukimisbetooni kivinemiskiirus normveega temperatuuril  +20 °C.

  • 6 tundi 6 Mpa
  • 12 tundi 8 MPa
  • 24 tundi 12 MPa
  • 48 tundi 20 MPa
  • 28 ööpäeva 37 MPa

Paindetugevus 28 päeva ca 7 N/mm2
Nakketugevus 28 päeva ca 1,5 N/mm2

25 kg kotist kuivbetoonist saab vee lisamise järgselt ca 12 liitrit vuukimisbetooni (0,012 m3).

Segu mahuliselt stabiilne ja vastupidav temperatuuri kõikumistele.

Segu toon hall.

Pakend: 25 kg paberkott (alusel 42 kotti).

NB !  Madalad temperatuurid ja vähene niiskuse kättesaadavus aeglustavad betooni kivinemise kiirust.

SOOVITUSED – HOIATUSED

Töötamisel peab aluspinna ja keskkonna temperatuur olema +5 kuni +25 °C.

Toode sisaldab tsementi. Veega kokkupuutumisel tekib leeliseline reaktsioon. Võib tekitada nahaärritust. Silma sattumisel loputa kohe rohke puhta veega. Täpsemad andmed toote ohutuskaardilt.

SÄILITAMINE

Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis.

Segupulbri säilimisaeg kuni 6 kuud. Toote valmistamise kuupäev pakendil.

Sulle võib meeldida ka…