Kergbetoon NAKS LC18

KERGBETOON NAKS LC18

Täite- ja tasandusbetoon

Survetugevusklass LC16/18 EVS-EN 206:2014

Põrandate täitebetoon.

Tasanduskihtide valamiseks.

Kivinenud kergbetoonil on tavabetoonist suurem helikindlus ja soojapidavus.

Kulu ca 0,015-0,017 m3/15 kg

Kasutamiseks sisetingimustes.

Pakend: 15 ja 600 kg

https://youtu.be/5V97wHDq1Lw

Kategooria:

Kirjeldus

KERGBETOON NAKS LC18
TÄITE -ja TASANDUSBETOON 
Survetugevusklass  LC16/18      EVS-EN 206 : 2014
 
TASANDUSKIHTIDE VALAMISEKS 
PÕRANDATE TÄITEBETOON
KIVINENUD BETOONIL TAVABETOONIST SUUREM HELIKINDLUS JA SOOJAPIDAVUS
 
KASUTAMISEKS SISETINGIMUSTES
 
KOOSTIS
Aereeritud klaasgraanul  (2-8 mm), kvartsliiv, portlandtsement, töötlemist hõlbustavad lisaained.
 
ETTEVALMISTUSED TÖÖKS
Vajalik kogus segupulbrit kallata segamisnõusse või segistisse.
Lisada vett 20-22 %  segu kaalust. (3-3,3 liitrit 15 kg koti kohta)
Segada mehaaniliselt või käsitsi kuni segu täieliku märgumiseni.
Valmissegatud segu kasutatav kuni 2 tundi peale vee lisamist.
 
TEHNILISED ANDMED
Kivinenud Kergbetooni survetugevusklass  LC16/18   EVS-EN 206 :2014
15 kg kotist kuivbetoonist saab ca 14 liitrit valmisbetooni. (0,014 m3)
Tavatingimustel kivinev betoon saavutab järgmised ligilähedased survetugevused:
24 tundi               2 MPa
2 ööpäeva            6 MPa
3 ööpäeva          10 MPa
7 ööpäeva          14 MPa
28 ööpäeva üle 18 MPa
NB !  Madalad temperatuurid aeglustavad betooni kivinemise kiirust.
Kuivsegu tihedus 0,75 kg/dm3
Kivinenud Kergbetooni erikaal 1-1,1 kg/dm3   Tihedusklass  D 1,2
Kloriidide sisaldus-klass CL  1,0
Veeauru difusiooni takistustegur μ 8 / 6 (kuiv / märg)  Standardi EVS-EN 12524-2006 tabuleeritud väärtus
Soojuserijuhtivus λ 1,15 W/(m•K) Standardi EVS-EN 12524-2006 tabuleeritud väärtus
Seguga töötlemise temperatuur 1 0C kuni 30 0C
 
SOOVITUSED – HOIATUSED
Soovituslik kihi paksus alates 30 mm.
Vajadusel kasutada põranda armatuuri.
Kivinenud betoonpinna viimistlemiseks kasutada isevalguvat põrandatasandussegu (PÕRANDANAKS või NOBENAKS).
Tasanduskihi valamisel kergbetoonile soovitav kasutada krunti NAKKEDISPERSIOON.
Kergbetooniga töötamisel peab aluspinna ja keskkonna temperatuur olema pluss kraadides. Värskelt valatud betooni hoida külmumise eest.
Segu kuivamise ajal kaitsta värsket betooni vihma ja otsese päikesekiirguse eest.
Toode sisaldab tsementi. Veega kokkupuutumisel tekib leeliseline reaktsioon. Võib tekitada nahaärritust. Silma sattumisel loputa kohe rohke puhta veega. Täpsemad andmed toote ohutuskaardilt.
 
SÄILITAMINE
Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis.
Segupulbri säilimisaeg kuni 12 kuud.