Jootebetoon NAKS M300 NB!

JOOTEBETOON NAKS M300
PEENETERALINE MITTEKAHANEV KUIVBETOON
 
Survetugevusklass C30/37
Tera suurus max 3 mm
Kulu: 25 kg kotist saab ca 0,013-0,015 m3 betooni
Pakend: 25 kg ja 1000 kg
 
Kasutatakse eriti suurt täpsust nõudvateks valutöödeks. Igasuguste raudbetoondetailide montaažiks, paneelide paigalduseks, montaaživigade parandamiseks. Samuti seadmete kinnitamiseks alusbetooni, ankrute paigaldamiseks.
Talveperioodil toodetakse külmumisvastase lisandiga (-10 0C) segu. Vastav roheline kleeps kotil.
Kategooria:

Kirjeldus

KÕRGEKVALITEEDILINE  MITTEKAHANEV
 
JOOTEBETOON  NAKS M 300
Survetugevusklass C30/37
 
Pumbatav ja käsitsi paigaldatav peeneteraline ilmastikukindel kuivbetoon.
 
KASUTUSKOHAD:
Eriti täpseteks betooni valutöödeks.
Igasuguste raudbetoondetailide montaažitöödel paneelide paigalduseks ja montaaživigade parandamiseks.
Seadmete kinnitamiseks alusbetooni, ankrute paigaldamiseks.
Kasutatakse sise- ja välistingimustes.
 
OMADUSED
Kivinenud Jootebetoon M300 survetaluvus vähemalt 30 MPa
Jootebetooni valguvus 110 mm  EVS-EN 13813 alusel, kui lisada kuivsegule 14% vett.
Betoon on kiirelt kivinev ja mahuliselt stabiilne.
 
KOOSTIS
Kvartsliiv ( maksimaalne tera suurus 3 mm), portlandtsement, aluminaattsement, polümeerid, plastifikaatorid.
 
ETTEVALMISTUSED TÖÖKS
Puhasta nakkepind tolmust ja lahtistest osakestest.
Parima nakke saavutamiseks kasta aluspindu puhta veega enne valu.
Raketise ehitamisel tee raketis täpne ja tihe, et vältida segu raketisest väljavoolamist.
Ankrute ja teiste teraskonstruktsioonide monolitiseerimisel kontrollige, et terase pind oleks passiveeritud. Passiveerimata tsink reageerib värske betooniga moodustades vesinikukihi, mis nõrgendab terase ja betooni naket.
Käsitsi töötamisel kalla vajalik kogus segupulbrit segamisnõusse või segistisse.
Lisada vett 14 – 15 %  segu kaalust, (3,5 -3,75 liitrit 25 kg koti kohta)
Sega seni kuni segu täielikult märgub.
Betooni massi optimaalne temperatuur 10 kuni 20 0C. Madalad temperatuurid aeglustavad betooni kivinemist. Valatud betoon ei tohi läbi külmuda 48 tunni jooksul.
Parima nakke ja voolavuse saavutamiseks paigaldada segu 5-10 minuti jooksul peale vee lisamist. Valmissegatud segu kasutatav kuni 1  tund.
Valatud pindu on soovitav kaitsta liiga kiire kuivamise eest. Niisutamine tagab valatud betoonimassi ühtlase kivinemise ja mahulise stabiilsuse.
 
BETOONI KIVINEMISE DÜNAAMIKA temperatuuril 20 0C ja lisatud 14% veega.
Betooni 2 päevane survetugevus   ≥20 MPa
Betooni 7 päevane survetugevus   ≥25 MPa
Betooni 28 päevane survetugevus   ≥30 Mpa
 
TEHNILISI ANDMEID
Valmissegatud segu tihedus  2150 kg/m3  
Kuivsegu tihedus  1,4 kg/dm3
Keskmine veeimavuskoefitsient   C =0,1 kg/(m2 .min0,5) EVS-EN 1015-18
Katsetatud külmakindlus:   56 tsüklit massikadu 0,97 kg/m2 EVS 814:2003
Voolavus Jootebetoonil 14% veega 110 mm Tasandusmörtide standardi EVS-EN 13813 alusel
Seguga töötlemise temperatuur   5 0C kuni 30 0C
 
NB! Talveperioodil toodetakse külmumisvastase lisandiga (-10 0C) segu. vastav roheline kleeps kotil.
 
SÄILIMINE, HOIATUSED
Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis.
Segupulbri säilimisaeg 1 aasta.
Toode sisaldab tsementi. Veega kokkupuutumisel  tekib leeliseline reaktsioon. Võib tekitada naha ärritust.
Silma sattumisel loputa kohe rohke puhta veega.

Sulle võib meeldida ka…