Siler-6

SILER-6

HELEDA TOONIGA KIPSPLAADI VUUGI- JA TASANDUSPAHTEL SISERUUMIDESSE

Kasutamiseks sisetingimustes
Tera suurus kuni 0,15 mm
Kulu lauspahteldusel ca 1 kg/m2
Kuivamisaeg: 24 h
Pakend: 4 ja 20 kg

Sobib kipsplaatide vuukimiseks vuugilindiga. Samuti kipsplaadi kinnituskruvide ja -naelte katmiseks ning kipsplaadi lauspahtelduseks õhukese pahtlikihiga. Valmissegatud pahtel, mida hoitakse toatemperatuuril kinnises nõus, on kasutatav 2 ööpäeva. Ei sobi kasutamiseks niisketes või niiskuda võivates ruumides.

Toode ei sisalda tervisele kahjulikke aineid.

Kategooria:

Kirjeldus

SILER – 6
KIPSPLAADI  VUUGI -ja TASANDUSPAHTEL

Kipsplaatide vuukimiseks vuugilindiga.
Kipsplaadi kinnituskruvide, naelte katmiseks.
Kipsplaadi lauspahtelduseks õhukese pahtlikihiga.
Kivinenud pahtlipind värvitav ja tapeeditav.
Pahtel heleda tooniga.

KOOSTIS
Hele paekivijahu, polümeersed sideained. Maksimaalne terasuurus 0,15 mm.

ALUSPIND
Kipsplaadist seinad ja laed.
Aluspinnaga naket nõrgendavad ained nagu tolm, rasv, mustus tuleb eemaldada.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS
Vajalik kogus pahtlipulbrit kallata segamisnõusse.
Lisada 33 – 36 %  segu kaalust puhast vett (20 kg kotile 6,6-7,2 l, 4 kg karbile 1,32- 1,44 l ).
Segada hoolikalt kuni segu täieliku märgumiseni.
Lasta segul ca 30 min seista ja segada seejärel kergelt uuesti.
Valmissegatud pahtel kasutatav toatemperatuuril kuni 2 ööpäeva (suletud nõus).
Kipsplaadist valmisehitatud seinad-laed vaadatakse veelkord üle, et kruvi -või naelapead ei ulatuks kipsplaadi pinnani.
Vajadusel lihvitakse ebatasasused.

TÖÖDE  TEOSTAMINE
Kipsplaadi vuukide täitmine
Laia pahtlilabidaga määri segu aluspinnale nii, et see täidaks kipsplaadi serva või nurga süvendi.
Vajuta vuugilint pahtlisse, kasutades terasest vuugilauda.
Vuugilindist väljapressinud pahtel tasanda pahtlilabidatega nii, et kogu vuugilint oleks kaetud.
Vajadusel lisa veel pahtlit, et vuugikoht saavutaks ümbritseva kipsplaadiga sama tasapinna.
Kruvide ja naelte pead pahteldatakse soovitavalt 2 korda vahelihvimisega.
Kuivanud pahtel viimistletakse siledaks kuiva lihvimispaberiga (soovitavalt nr 120).
Kipsplaadi lauspahteldamine
Tänu pahtli peensusele ja suurele polümeeride sisaldusele segus, sobib SILER 6 ka kipsplaatide lauspahtelduseks õhukese kihina.
Lauspahteldusel kasutada 80 cm pikkuseid terassilureid.

KIVINEMINE
Kivinemise aeg on kuni 1 ööpäev sõltuvalt pahtlikihi paksusest, õhu temperatuurist ja õhu niiskusest.

PIIRANGUD
Pahteldamisel peab olema aluspinna, pahtli ja ruumi temperatuur üle 5 0C.
Ei sobi plaatimise aluseks ja põrandate tasandamiseks.
Ei sobi kasutada niisketes või niiskuda võivates ruumides.
Segu sattumine kanalisatsiooni võib tekitada selle ummistusi.
Segu sattumisel silma või nõrgale limaskestale pesta segu koheselt maha puhta veega ja vajadusel pöörduda arsti poole.

KULUNORM
Vuukimisel kulub pahtlit ca 0,2 kg/m2.
Lauspahteldusel kulub keskmiselt 1,0 kg pahtlit 1 m2 pahteldamiseks.

SÄILITAMINE
Kottides pahtlipulber hoida kuivas ruumis.
Pahtlipulbri säilivusaeg 1 aasta.
 

Sulle võib meeldida ka…