Siler-5

SISERUUMIDE PAHTEL

SILER-5

HELEDA TOONIGA PEEN VIIMISTLUSPAHTEL SISERUUMIDESSE

Kasutamiseks sisetingimustes
Tera suurus kuni 0,25 mm
Kulu ca 1-1,3 kg/m2
Kuivamisaeg: 24 h
Pakend: 4 ja 20 kg

Seinte ja lagede lõppviimistluseks kuivades ruumides. Aluspinnaks sobivad kips- ja puitplaadid ning erinevate pahtlite ja krohvidega ettevalmistatud pinnad. Valmissegatud pahtel, mida hoitakse toatemperatuuril kinnises nõus, on kasutatav üks ööpäev. Ühe pahtlikihi paksus 1-2 mm. Ei sobi kasutamiseks niisketes või niiskuda võivates ruumides.

Toode ei sisalda tervisele kahjulikke aineid.

Kategooria:

Kirjeldus

SILER – 5
PEEN VIIMISTLUSPAHTEL
HELEDA TOONIGA KVALITEETPAHTEL SISERUUMIDESSE

SEINTE JA LAGEDE LÕPPVIIMISTLEMISEKS KUIVADES RUUMIDES.
SOBIB LAUSPAHTELDUSEKS JA PINNAPARANDUSTE TEGEMISEKS.
KERGELT LIHVITAV JA  VÄGA SILEDA PEALISPINNAGA.
KIVINENUD PAHTLIPIND VÄRVITAV JA TAPEEDITAV.

KOOSTIS
Hele paekivijahu, polümeersed sideained. Maksimaalne terasuurus 0,25 mm.

ALUSPIND
Aluspahtlitega või krohvidega tasandatud pinnad. Samuti sile betoon ja kergbetoonplokid.
Kipsplaadist seinad ja laed.
Poorne kiudplaat või puitlaastplaat.
Aluspinnaga naket nõrgendavad ained nagu lahtine värv, tolm, rasv, tuleb eelnevalt eemaldada.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS
Vajalik kogus pahtlipulbrit kallata segamisnõusse.
Lisada 33 – 36 %  segu kaalust puhast vett (20 kg kotile 6,6-7,2  l, 4 kg karbile 1,32- 1,44 l).
Segada hoolikalt kuni segu täieliku märgumiseni.
Lasta segul ca 30 min seista ja segada seejärel kergelt uuesti.
Valmissegatud pahtel kasutatav toatemperatuuril 1 ööpäev.

PAHTELDAMINE
Segu kantakse seinale pahtlilabidatega. Samuti saab kasutada pahtlipritse.
Lauspahteldamisel on soovitav kasutada 80 cm pikkuseid terassilureid, osalisel pahteldamisel
30 cm pikkusi ja lühemaid.
Lauspahteldamisel keskmine pahtlikihi paksus 1 mm.
Osalisel pahteldamisel pahtlikihi paksus 2 mm.
Mitmekihilisel pahteldamisel tuleb eelmisel kihil lasta ära kuivada ning vajadusel lihvida peene liivapaberiga.
Lagi võib jääda pritspinnana kaetuks.
Tööriistad puhastada, pesta veega kohe peale tööde lõpetamist.

KIVINEMINE
Ühe pahtlikihi kivinemise aeg sõltub kihi paksusest, õhu niiskuse sisaldusest ja temperatuurist. Keskmine kivinemise aeg pahtlikihil kuni 1 ööpäev.

PIIRANGUD
Pahteldamisel peab olema aluspinna, pahtli ja ruumi temperatuur üle 10 0C.
Ei sobi plaatimise aluseks ja põrandate tasandamiseks.
Ei sobi kasutada niisketes või niiskuda võivates ruumides. Seal kasutada niiskuskindlat pahtlit SILER-2.
Segu sattumine kanalisatsiooni võib tekitada selle ummistusi.
Segu sattumisel silma või nõrgale limaskestale pesta segu koheselt maha puhta veega ja vajadusel pöörduda arsti poole.

KULUNORM PAHTELDAMISEL
Lauspahteldusel kulub keskmiselt 1,3 kg pahtlit
1 m2 pahteldamiseks.

SÄILITAMINE
Kottides pahtlipulber hoida kuivas ruumis.
Pahtlipulbri säilivusaeg 1 aasta.

 

Sulle võib meeldida ka…