Siler-4

SILER-4

KIPSPLAADI PAHTEL

Kasutamiseks sisetingimustes
Tera suurus kuni 0,2 mm
Kulu sõltub kihi pakusest
Kuivamisaeg: 20-60 min
Pakend: 3 kg

Kipsplaadi vuukide täiteks ilma vuugilindita, kipsplaadi serva,- nurga- jt. montaaživuukide täiteks. Kipsplaadi vigastuste tasandamiseks, lauspahtelduseks. Samuti teiste mineraalsete pindade pahteldamiseks kuivades ruumides. Valmissegatud pahtel on toatemperatuuril kasutatav 30 min. Ei sobi kasutamiseks niisketes või niiskuda võivates ruumides.

Toode ei sisalda tervisele kahjulikke aineid.

Kategooriad: ,

Kirjeldus

SILER – 4
KIPSPLAADI PAHTEL

KASUTAMINE:
Kipsplaatide vuukide täiteks,
kipsplaadi serva, nurga jt. montaazivuukide täiteks,
kipsplaadi vigastuste tasandamiseks,
kipsplaadi lauspahtelduseks,
kasutatakse ainult sisetingimustes.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS
Pahteldatavad kipsplaadid peavad olema tugevalt ja kindlalt kinnitatud.
Pahteldatav ja vuugitav pind peab olema kuiv ja tolmuvaba.
Segupulbrit puistata puhtasse toasooja vette ja segada käsitsi või mehaaniliselt.
1 kg pahtlisegu kohta lisada 0,4 liitrit vett (40 % segu kaalust).
Segamine peab toimuma seni, kuni segu on ilma tükkideta pasta.
Valmissegatud pahtel on kasutatav kuni 30 minutit peale vee lisamist.
Pahteldamiseks kasutada sobiva laiusega pahtlilabidaid.

PAHTELDAMINE
Siler- 4 sobib vuukide täitmiseks ilma vuugilindita.
Vuukide, aukude täitmisel suruda pahtlisegu pahtlilabidaga põhjani vuukidesse või aukudesse
Üleliigne segu eemaldada.
Valmistada pahtlimassi ette kogus, mille jõuab ära tarvitada 30 minuti jooksul.
Puhastada pahtlilabidad ja segamisnõud alati koheselt peale pahteldamist.

KIVINEMINE
Seinale määritud pahtel taheneb 20- 60 minuti jooksul.
Tahenemise kiirus sõltub pahtlikihi paksusest seinal ja ruumi temperatuurist.
Pärast tahenemist on pahtel kergelt töödeldav.
Kivinenud segu omab aluspinnaga head naket.
Mahukahanemine on kipspahtlil väga väike.
Kivinenud segu on liivapaberiga kergelt lihvitav.

PIIRANGUD
Pahtli kasutamistemperatuur peab olema üle + 5 0C.
Pahtel ei ole kasutatav niisketes ruumides ja seda ei saa kanda märgadele seintele.
Tardumist alustanud pahtlit ei saa kasutada.
Tarduvale pahtlile vett lisades segu omadused ja töödeldavus ei taastu.

SÄILITAMINE
Kottides ja karpides pahtlipulber hoida kuivas ruumis suletult.
Pahtlipulbri säilimisaeg on 12 kuud.

KULUNORM PAHTELDAMISEL
Pahtlipulbri kulu sõltub vuukide sügavusest ja lauspahtli kihi paksusest.