Lubipahtel

LUBIPAHTEL

Lubjapõhine viimistluspahtel. Parim pahtel renoveerimiseks, vanade lubikrohvipindade remondiks. Seinte ja lagede lõppviimistluseks.

Lauspahtelduseks ja pinnaparanduste tegemiseks. Kivinenud pahtlipind värvitav lubivärvide ja teiste veeauru läbilaskvate värvidega.

Kasutamiseks sise- ja välistingimustes
Tera suurus 0,2 mm
Kasutamisaeg pärast vee lisamist 6 tundi.

Kuivamisaeg 12 h
Ühe pahtlikihi paksus 1-3 mm.
Pakend: 20 kg

Kategooria:

Kirjeldus

LUBIPAHTEL

LUBJAPÕHINE VIIMISTLUSPAHTEL
PARIM PAHTEL RENOVEERIMISEKS

PAHTEL VANADE LUBIKROHVIPINDADE REMONDIKS
SEINTE JA LAGEDE LÕPPVIIMISTLEMISEKS SISE-JA VÄLISTINGIMUSTES
LAUSPAHTELDUSEKS JA PINNAPARANDUSTE TEGEMISEKS
KIVINENUD PAHTLIPIND VÄRVITAV LUBIVÄRVIDE JA TEISTE VEEAURU LÄBILASKVATE VÄRVIDEGA

KOOSTIS
Hüdrauliline lubi, hele paekivijahu ja teised looduslikud lisaained. Maksimaalne terasuurus pahtlil 0,2 mm.

ALUSPIND
Aluspinnaks sobib Lubikrohvi või muu mineraalse krohviga tasandatud pind. Samuti teised mineraalsed aluspinnad.
Aluspinnaga naket nõrgendavad ained nagu lahtine värv, tolm, rasv  tuleb eelnevalt eemaldada. Kuivi aluspindu on soovitav  niisutada enne pahteldamist.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS
Vajalik kogus pahtlipulbrit kallata segamisnõusse.
Lisada 40-42 %  puhast vett (20 kg kotile 8-8,4  l ).
Segada hoolikalt kuni segu täieliku märgumiseni. Valmissegu kasutatav kuni 6 tundi.

PAHTELDAMINE, VIIMISTLEMINE
Ühe pahtlikihi paksus 1-3 mm. Paksemasse pahtlikihti võivad tekkida mikropraod. Enne järgmise pahtlikihi pealekandmist anda eelneval kuivamisaega vähemalt 24 tundi. Lubipahtel on kergelt lihvitav liivapaberiga. Pahtlipinda ei tohi värvida enne selle lõplikku kuivamist. Lõpliku kuivamise aeg sõltub pahtlikihi paksusest ja keskkonna temperatuurist (kindlasti üle 10 ööpäeva). Värvidena kasutada suure veeaurujuhtivusega värve nagu lubi, silikaat- ja silikoonvärvid. Vale värvivalik võib rikkuda kogu töö.

LUBIPAHTLI OMADUSED
Pahtlisegu suurimad osad  0,2 mm
Toon     lubivalge
Ühe pahtlikihi paksus pinnal  1-3 mm
Kasutamisaeg pärast vee lisamist  kuni 6 tundi
Kuivanud Lubipahtli veeauru difusiooni takistustegur μ < 3  (2 mm pahtlikihi korral)

PIIRANGUD
Pahteldamisel peab olema aluspinna, pahtli ja ruumi temperatuur üle 5  0C.
Värskelt pahteldatud pindu kaitsta vihma ja otsese päikesepaiste eest. Vältida värske pahtlikihi külmumist. Kasutada vaid puhast läbipaistvat seguvett.
Kuivsegu sisaldab ohtralt kustutatud hüdraulilist lupja. Segu sattumisel silma või nõrgale limaskestale pesta segu koheselt maha puhta veega ja tüsistuste tekkimisel pöörduda arsti poole.

KULUNORM PAHTELDAMISEL
Lauspahteldusel kulub keskmiselt 1,1  kg pahtlit 1 m2 pinna pahteldamiseks, 1 mm kihina.

SÄILITAMINE
Kottides pahtlipulber hoida kuivas ruumis.
Pahtlipulbri säilivusaeg avamata originaalpakendis 24 kuud.

Sulle võib meeldida ka…