Põrandanaks NAKS PN30

PÕRANDANAKS NAKS PN30
 
ISETASANDUV PÕRANDATE TASANDUSSEGU
 
Kasutamiseks sisetingimustes
Töötamiseks käsiti või pumbaga
Valatava kihi paksus 3-30 mm
Kulu: 1 mm kihi korral 1,7 kg/m2, 5 mm kihi korral 8-5 kg/m2
Valatud põrandale võib astuda 4-6 tunni möödudes
Põrandakatet saab paigaldada 1-3 nädala möödudes
Pakend: 5 ja 25 kg
 
 
Betoonist, kivist, plaatidest ja teistest tugevatest materjalidest põrandate tasandamiseks. Parim segu põrandaküttele. Valmissegatud segu kasutamise aeg kuni 45 min. Aluspinda peab enne tasandamist töötlema NAKKEDISPERSIOONIGA.
 
Kategooria:

Kirjeldus

PÕRANDANAKS NAKS PN30

ISEVALGUV FIIBERKIUGA PÕRANDATE TASANDUSSEGU

KASUTAMINE

Segu kasutatakse betoon- ja teiste kivipõrandate tasandamiseks.
Kasutamiseks ainult siseruumides.

Sobib aluspinnaks rullmaterjalidele, pehmetele kattematerjalidele,
keraamilistele plaatidele, parketile jne.
Sobib põrandakütte süsteemise kinnivalamiseks.

SEGU ETTEVALMISTAMINE

Segupulber kallata kotist segistisse või laia avaga nõusse.
Lisada vett 21- 22% segu kaalust (5,2 – 5,5 l  25 kg koti või 1,0 – 1,1 l 5 kg karbi kohta).
Segada hoolikalt kuni segu täieliku märgumiseni. Lasta segul mõnu minut seista ja segada kergelt uuesti.
Valmissegu kasutamise aeg pärast vee lisamist kuni 30 min.

PAIGALDAMINE

Enne segu paigaldamist puhastada põrand tolmust.
Puhastatud põrandat töödelda Uninaks Nakkedispersiooniga ja lasta kuivada puutekuivaks.
Segu kantakse põrandale segupumbaga või kallatakse maha segamisnõust.
Valatud segukihi ühtlustamine toimub ogarulli või laia pahtlilabidaga.
Põrandale valatava kihi paksus võib olla 3 – 30 mm.

KIVINEMINE

Põrandale võib astuda 4 – 6 tunni möödudes, sõltuvalt
valatud kihi paksusest, ruumi temperatuurist ja niiskusest.
Põrandakatet saab paigaldada 1- 3 nädala pärast.
28 päevane nakketugevus aluspinnaga >1,0 MPa
Põranda survetugevus lõplikul kivinemisel on vähemalt 24 MPa (EN 13813)

PIIRANGUD

Segu kasutatakse temperatuuril üle 5 0C.
Aluspinnad ei tohi olla õlised, rasvased, tolmused või kaetud mitteniiskuskindla pahtliga.
Kivinemise ajal ei tohi tekitada tuuletõmmet ega kasutada kivinemise kiirendamiseks küttekehi.

SEGU KULU

1 mm paksuse segukihi valamisel on 1,7- 1,8 kg/m2

SÄILIMINE, HOIATUSED

Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis.
Segupulbri säilimisaeg 6 kuud.

Toode sisaldab tsementi. Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Kasuta töötamisel kaitseprille ja kindaid. Väldi tolmu sisse hingamist. Silma sattumisel loputa kohe rohke puhta veega.

Sulle võib meeldida ka…