Nobenaks

NOBENAKS

ISEVALGUV, KIIRKIVINEV PÕRANDATE TASANDUSSEGU

Kasutamiseks sisetingimustes
Töötamiseks käsiti või pumbaga
Valatava kihi paksus 3-30 mm
Kulu: 1 mm kihi korral 1,7 kg/m2, 5 mm kihi korral 8,5 kg/m2
Valatud põrandale võib astuda 2-3 h möödudes
Põrandakatet saab paigaldada 7 ööpäeva möödudes
Pakend: 25 kg

Betoonist, kivist, plaatidest ja teistest tugevatest materjalidest põrandate tasandamiseks. Sobib põrandakütte kinnivalamiseks. Ei sobi kestvasse märga keskkonda.

Aluspinda peab enne tasandamist töötlema NAKKEDISPERSIOONIGA.
 

Kategooria:

Kirjeldus

NOBENAKS
ISEVALGUV KIIRKIVINEV PÕRANDATE TASANDUSSEGU

TOOTE ISELOOMUSTUS
Käsitsi või pumbaga pinnale kantav isetasanduv põrandatasandussegu, mis mõeldud peentasanduseks erinevate katete alla.

KASUTAMINE   
Betoonist, kivist ja teistest tugevatest mineraalsetest materjalidest põrandate peentasandamiseks.
Sobib aluspinnaks parketile, rullmaterjalile, glasuurplaadile, vaipadele jne.
Kasutamiseks sisetingimustes ja kohtades, kus ei ole ette näha kestvat märga keskkonda.
Sobib põrandakütete kinnivalamiseks.

KOOSTIS 
Eritsemendid, liiv, täiendavad lisa- ja täiteained, polümeerid ja plastifikaatorid.

TOOTE OMADUSED
Valmissegu valguvus EN 12706 alusel 140-150 mm.
Kivinenud segu tõmbetugevus üle 1 MPa ja survetugevus vähemalt 30 MPa.

SEGU ETTEVALMISTAMINE 
Kuivsegule lisada toasooja vett 21-22% segu kaalust. 5,25-5,5 liitrit vett 25 kg koti kohta.
Segada hoolikalt kuni segu täieliku märgumiseni.
Lasta segul mõni minut seista ja segada veelkord.
Veenduda segu täielikus segunemises.
Valmissegu kasutatav 15-20 minutit vee lisamisest.

PAIGALDAMINE
Puhastada põrand lahtistest osadest ja tolmust.
Vajadusel kasutada tolmuimejat.
Kruntida aluspõrand Nakkedispersiooniga.
Nakkedispersioonil lasta kuivada mõned tunnid (puutekuiv) .
Segu on maha kallatav käsitsi või pumbatav mikserpumbaga.
Vajadusel aidata segul tasanduda harjasrulli või terassiluritega.
Tasanduskihi  paksus põrandal 3-30 mm.

KIVINEMINE
Põrand on käimiskuiv 2-3 tunni möödudes.
Katmiskuiv kuni 7 ööpäeva möödudes.
Aeg sõltub segukihi paksusest, temperatuurist ja ruumi niiskusest.

KULUNORM 
1 mm kihi korral kulub segupulbrit
1,7 kg/m2. 5 mm kihi korral 8,5 kg/m2.

PIIRANGUD – HOIATUSED – NÕUANDED 
Segu saab kasutada temperatuuril 10 0C kuni 35 0C.
Tasandussegu ei sobi kasutada õli, rasvu, kergeid kütteõlisid sisalda võivatel pindadel.
Samuti pehmetel või mitteniiskuskindlatel aluspindadel.
Kivinemisprotsessi ei tohi kiirendada põranda kütmise või ruumi tuulutamisega.
Vältida otsest päikesepaistet värskelt valatud segupinnale.
Toode sisaldab tsementi. Veega kokkupuutumisel tekib leeliseline reaktsioon. Võib tekitada naha ärritust. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega. Täpsemad andmed toote ohutuskaardilt.

SÄILITAMINE
Säilib 6 kuud, originaalpakendis ja kuivades tingimustes. Valmistamise kuupäev pakendil.

 

 

Sulle võib meeldida ka…