Kiudkrohv NAKS FKK

KIUDKROHV NAKS FKK
KIUDARMATUURIGA PLASTNE KROHVISEGU
 
Kasutamiseks sise- ja välistingimustes
Kulu ca 6-7 kg/m2, kihi pakusel 5 mm
Pakend: 25 kg
 
 
Segu sisaldab sünteetilist kiudu. Nõrkade aluspindade, poorbetoonplokist laotud seinte krohvimiseks, kus on vajalik krohvikihi suur vastupidavus. Aluspinnaks sobivad igasugused mineraalsed aluspinnad. Kiudkrohvi kasutades väheneb mikropragude teke krohvikihis miinimumini, väheneb vajumispragude tekke võimalus. Krohvikihi paksus 4-30 mm.
 
 
Kategooria:

Kirjeldus

KIUDKROHV NAKS FKK

KIUDARMATUURIGA PLASTNE KROHVISEGU

Nõrkade aluspindade krohvimiseks,
Poorbetoonist laotud seinte krohvimiseks kohtades, kus on vajalik krohvikihi suur
vastupidavus.

Kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

Kiudarmatuuriga krohvisegu kasutades väheneb mikropragude teke
krohvikihis miinimumini. Väheneb vajumispragude võimalus.

KOOSTIS
Kvartsliiv, portlandtsement, sünteetiline kiud, polümeerid ja plastifikaatorid.

ALUSPIND
Krohvimiseks sobivad igasugused mineraalsed aluspinnad.
Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba.
Aluspinnaga naket nõrgendavad ained nagu lahtine värv, rasv, tolm jne. on soovitav enne
krohvimist eemaldada.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS
Vajalik kogus segupulbrit  kallata segamisnõusse.
Lisada vett 22 – 24%  (5,5 – 6  liitrit, 25 kg kotile).
Segada hoolikalt kuni segu täieliku märgumiseni.
Valmissegu kasutatav 2 tundi.

KROHVIMINE
Väga kuivi ja poorseid pindu on soovitav eelnevalt niisutada.
Segu visatakse seinale kelluga või pumbatakse seinale krohvipritsiga.
Seinale kantud segu lastakse taheneda ja seejärel silutakse korgist, puidust või muust materjalist
hõõrutiga.
Lauskrohvimisel normaalne segukihi paksus 4-12 mm, osalisel krohvimisel kuni 30 mm.

KULUNORM KROHVIMISEL
1m2 krohvimiseks  5 mm paksuse krohvikihiga kulub 6-7 kg segupulbrit.

KIVINEMINE
Ühe krohvikihi kivinemise aeg sõltub kihi paksusest, õhu niiskuse sisaldusest ja
temperatuurist.
Enne järgmise krohvikihi pealekandmist on soovitav lasta eelneval krohvikihil kuivada vähemalt 24 tundi.
Kivinenud pinnad on hästi pahteldatavad ja värvitavad.

PIIRANGUD
Krohvimisel peab olema aluspinna, krohvi ja õhu temperatuur üle 1 0C.
Krohvisegu  ei sobi kasutamiseks rasvasel või õlisel pinnal.

SÄILITAMINE
Kottides krohvisegu säilitada kuivas ruumis.
Säilivusaeg 1 aasta.