Kuituarmatuuria rappauslaasti NAKS FKK

KIUDKROHV NAKS FKK
KUITUARMATUURIA RAPPAUSLAASTI
 
Sisä- ja ulkokäyttöön
Enimmäisraekoko 0,8 mm
Menekki n. 6–7 kg/m2, kerrospaksuus 5 mm
Kuivumisaika: 24 h
Pakkauskoot: 25 kg
 
 
Tuote sisältää synteettistä kuitua. Se on tarkoitettu heikkojen alustojen ja kevytbetoniharkkoseinien rappaukseen sellaisissa paikoissa, joissa rappauskerrokselta vaaditaan suurta kestävyyttä. Alustaksi sopivat kaikenlaiset mineraaliset alustat. Kuitulaastia käytettäessä mikrohalkeamien muodostuminen laastikerroksessa vähenee minimiin, samoin vähenee painumishalkeamien vaara. Laastikerroksen paksuus on n. 4–30 mm.
 
Osasto:

Kuvaus

KIUDKROHV NAKS FKK
KUITUARMATUURIA SISÄLTÄVÄ MUOVAILTAVA
RAPPAUSLAASTI
 
Soveltuu käytettäväksi sekä sisä- että ulkotilossa, heikkojen pintojen rappaukseen,
huokoisista betoniharkoista muurattujen seinien rappaukseen, paikoissa, joissa rappauskerroksen on oltava erittäin kestävä,kiutuarmatuuria sisältävää rappauskaastia käytettäessä, mikrorakojen muodostuminen laastikerroksessa vähenee oleellisesti, vähenee vajoamisrakojen muodostumismahdollisuus.
 
KOOSTUMUS
kvartsihiekkaa, portlandsementtiä, synteettisiä kuituja, polymeerejä ja notkistimia.
 
ALUSTA
Rappaukseen soveltuvat kaikki mineraalipinnat.
Alustan on oltava puhdas, kova ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, kuten irtonainen maali, rasva, pöly jne. on ennen rappausta poistettava.
 
VALMISTELUT
Tarvittava määrä laastijauhetta kaadetaan sekoitusastiaan
Lisätään 22 – 24 % vettä (5,5 – 6 litraa 25 kg säkkiä kohden).
Sekoitetaan huolellisesti, kunnes laasti on kokonaan kostunut.
Valmis laasti on käyttökelpoista 6 tuntia.
 
RAPPAUS
Erittäin kuivia ja huokoisia pintoja on esikostutettava.
Laastin levitykseen käytetään muurauslastaa tai rappausruiskua.
Laastin annetaan esikuivua ja sen jälkeen sitä tasoitetaan korkki- puu- tai muulla hiertimellä.
Kokonaisrappauksessa on laastikerroksen normaalipaksuus 4 – 12 mm, osittaisrappauksessa enintään 30 mm.
 
MENEKKI
1 m2 rappaukseen 5 mm kerrospaksuudella kuluu 6 – 7 kg laastijauhetta.
 
KOVETTUMINEN
Yhden laastikerroksen kovettumisaika riippuu kerroksen paksuudesta, ilman kosteuspitoisuudesta ja lämpötilasta.
Ennen seuraavan rappauslaastikerroksen levittämistä annetaan edellisen kerroksen kuivua 24 tuntia.
Kovettuneita pintoja on helppo silottaa ja maalata.
 
RAJOITUKSET
Työn aikana on alustan, laastin ja tilan lämpötilan oltava yli +1 oC.
Laasti ei sovellu käytettäväksi rasvaisilla tai öljyisillä alustoilla.
 
SÄILYTYS
Laastijauhesäkkejä on säilytettävä kuivassa tilassa.
Laastijauheen säilytysaika on 1 vuosi.
Soveltuu käytettäväksi sekä sisä- että ulkotilossa, heikkojen pintojen rappaukseen,
huokoisista betoniharkoista muurattujen seinien rappaukseen, paikoissa, joissa rappauskerroksen on oltava erittäin kestävä,kiutuarmatuuria sisältävää rappauskaastia käytettäessä, mikrorakojen muodostuminen laastikerroksessa vähenee oleellisesti, vähenee vajoamisrakojen muodostumismahdollisuus.