Soojustav kergkrohv SILER LIGHT

SOOJUSTAV KERGKROHV SILER LIGHT

Töötamiseks käsitsi ja krohvipritsiga.

Sise-ja välistöödeks.

Kivinenud segu toon valge.

Orienteeruv kulu ca 12-15 kg ühe ruutmeetri krohvimiseks 1 cm kihiga.

Pakend: 15 kg 

Erinevatest mineraalsetest ehitusmaterjalidest seinte tasandamiseks, krohvimiseks.
Vanade krohvipindade parandamiseks.

Kategooria:

Kirjeldus

SOOJUSTAV KERGKROHV SILER LIGHT

Töötamiseks käsitsi ja krohvipritsiga

KOOSTIS
Kerge täiteaine, paekivijahu, kvartsliiv. Sideaineks tsement, polümeerid ning töötlemist hõlbustavad lisandid.
Kivinenud segu toon valge.

KASUTATAKSE
Erinevatest mineraalsetest ehitusmaterjalidest seinte tasandamiseks, krohvimiseks.
Vanade krohvipindade parandamiseks.
Sise-ja välistöödeks.

ALUSPIND
Sobivad kergbetoon, tellis, keramsiit, betoon, vana krohv ja teised niiskuskindlad pinnad.
Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba.
Aluspinna naket nõrgendavad ained nagu lahtine värv, rasv, tolm ja eelnevad mitteniiskuskindlad
tasanduskihid tuleb eemaldada.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS
Vajalik kogus segupulbrit kallata segamisnõusse.
Lisada vett 28-30% segu kaalust. (4,2 – 4,5 liitrit 15 kg koti kohta)
Segada mehhaaniliselt või käsitsi kuni segu täieliku märgumiseni.
Lasta segul veidi seista ja segada veel kord. Sobilik töötemperatuur +5 ºC kuni +30 ºC.
Valmissegu kasutatav ca 2 tundi.

TÖÖTAMINE SEGUGA
Väga kuivi ja poorseid pindu niisutada enne krohvimist.
Segu kantakse pinnale käsitsi või segupritsiga. Ühe krohvikihi paksus 5-30 mm. Segu tasandatakse kasutades rihtlatte, hõõruteid või silureid.
Tardumis ja töötlemisaeg seinal sõltub aluspinna veeimavusest, kihi paksusest, temperatuurist ja õhuniiskusest.
Värskelt krohvitud pindu on soovitav kaitsta liiga kiire kuivamise ja külma eest. Enne järgmise krohvikihi seinale kandmist peab olema eelnev kiht kuivanud.
Krohvitud pinnad on värvitavad pärast täielikku kuivamist.

TEHNILISED ANDMED
Kivinenud krohvisegu survetugevus mitte vähem kui 5 MPa EVS-EN 1015-11 nõuete kohaselt.
Veeauru läbilaskvustegur μ ≤15 EVS- EN 1015-19 nõuete kohaselt.
Nakketugevus >0,3 N/mm²
Soojusjuhtivus T 2 EVS-EN 998-1:2010 nõuete kohaselt.
Kuivtihedus ≤ 1 000 kg/m³ EVS-EN 1015-10 nõuete kohaselt.
Tuletundlikkus A1 (mittepõlev).
Orienteeruv kulu ca 12-15 kg ühe ruutmeetri krohvimiseks 1 cm kihiga.

PIIRANGUD – SÄILITAMINE
Töötamisel peab aluspinna, krohvi ja ruumi temperatuur olema üle + 5 ºC
Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis.
Segupulbri säilimisaeg 1 aasta.