Lubi-tsementsegu

LUBI-TSEMENTSEGU
Plastne Lubi-tsementsegu krohvi-ja ladumistöödeks
Töötamiseks käsitsi ja krohvipritsiga
 
KOOSTIS
Kvartsliiv teraga kuni 1,5 mm, kustutatud lubi – portlandtsement vahekorras ca 1:1 ja töötlemist hõlbustavad lisandid.
Kivinenud segu toon helehall.
 
Orienteeruv kulu ca 16 kg ühe ruutmeetri krohvimiseks 1 cm kihiga.
 
Pakend: 25 ja 1000 kg
 
Kategooria:

Kirjeldus

LUBI-TSEMENTSEGU
Plastne Lubi-tsementsegu krohvi-ja ladumistöödeks
Töötamiseks käsitsi ja krohvipritsiga
 
KOOSTIS
Kvartsliiv teraga kuni 1,5 mm, kustutatud lubi – portlandtsement vahekorras ca 1:1 ja töötlemist hõlbustavad lisandid.
Kivinenud segu toon helehall.
 
KASUTATAKSE
Erinevatest mineraalsetest ehitusmaterjalidest seinte tasandamiseks, krohvimiseks, sise-ja väliistöödeks.
Vanade krohvipindade parandamiseks.
Müüritistöödeks.
 
ALUSPIND
Sobivad paekivi, tellis, keramsiit, kergbetoon, betoon, vana krohv ja teised niiskuskindlad pinnad.
Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba.
Aluspinna naket nõrgendavad ained nagu lahtine värv, rasv, tolm ja eelnevad mitteniiskuskindlad
tasanduskihid tuleb eemaldada.
 
ETTEVALMISTUSED TÖÖKS
Vajalik kogus segupulbrit kallata segamisnõusse.
Lisada vett 18-20% segu kaalust. (4,5 – 5 liitrit 25 kg koti kohta)
Segada mehhaaniliselt või käsitsi kuni segu täieliku märgumiseni.
Lasta segul veidi seista ja segada veel kord. Sobilik töötemperatuur 50 kuni 30 °C.
Valmissegu kasutatav ca 2 tundi.
 
TÖÖTAMINE SEGUGA
Väga kuivi ja poorseid pindu niisutada enne krohvimist.
Segu kantakse pinnale käsitsi või segupritsiga. Ühe krohvikihi paksus 5-25 mm. Segu tasandatakse kasutades         rihtlatte-hõõruteid ja silureid.
Tardumis ja töötlemisaeg seinal sõltub aluspinna veeimavusest, kihi paksusest, temperatuurist ja õhuniiskusest.
Värskelt krohvitud pindu on soovitav kaitsta liiga kiire kuivamise ja külma eest. Enne järgmise krohvikihi seinale kandmist peab olema eelnev kiht kuivanud.
Krohvitud pinnad on värvitavad pärast täielikku kuivamist.
Segu on kasutatav ladumistöödeks. Saab paigaldada looduslikke kivisid ja renoveerida vanu müüritisi.
 
TEHNILISED ANDMED
Kivinenud segu survetugevus mitte vähem kui 10 MPa  EVS-EN 1015-11 nõuete kohaselt.
Veeauru läbilaskvustegur  μ 27   EVS- EN 1015-19 nõuete kohaselt.
Nakketugevus ≤ 0,3 MPa.  Tuletundlikkus A1 (mittepõlev).
Orienteeruv kulu ca 16 kg ühe ruutmeetri krohvimiseks 1 cm kihiga.
 
PIIRANGUD – SÄILITAMINE
Töötamisel peab aluspinna, krohvi ja ruumi temperatuur olema üle 5 0C
Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis.
Segupulbri säilimisaeg 1 aasta.