Kiirbetoon NAKS KB

KIIRBETOON NAKS KB

KIIRUST NÕUDVATEKS TÄITE-, TASANDUS- JA VALUTÖÖDEKS

Survetugevusklass  C30/37
Tera suurus 0-4 mm
Kulu: 25 kg kotist saab ca 0,013-0,015 m3 betooni
Pakend: 5, 25 ja 1000 kg
Kasutatakse tasanduskihtide valamiseks, betoonpindade valamiseks ja vana betooni remondiks,väikesemahuliste betoonkonstruktsioonide valuks, montaaživigade parandamiseks, mitmesugusteks valutöödeks.

 

Kategooria:

Kirjeldus

KIIRBETOON NAKS KB
 
Kiirust nõudvateks TÄITE-, TASANDUS –ja VALUTÖÖDEKS
Survetugevusklass  C30/37 
 
KASUTAMINE:
Tasanduskihtide valamiseks,
mitmesugusteks valutöödeks.
Betoonpindade valmistamiseks ja vana betooni remondiks,
väikesemahuliste betoonkonstruktsioonide valuks,
montaaživigade parandamiseks
 
Kasutamiseks sise-ja välistingimustes.
 
KOOSTIS
Täiteaine  (0-4 mm), kiirtsement, töötlemist hõlbustavad lisaained.
 
ETTEVALMISTUSED TÖÖKS
Vajalik kogus segupulbrit kallata segamisnõusse või segistisse.
Lisada vett 18%  segu kaalust. (4,5 liitrit 25 kg koti kohta)
Segada mehaaniliselt või käsitsi kuni segu täieliku märgumiseni.
Valmissegatud segu kasutatav 10-15 min peale vee lisamisest.
 
TEHNILISED ANDMED
Kivinenud betooni survetugevusklass  C30/37  
25 kg kotist kuivbetoonist saab ca 12 liitrit valmisbetooni. (0,012 m3)
Tavatingimustel kivinev betoon saavutab ligilähedased järgmised survetugevused:
2 tundi  15 MPa
4 tundi  20 MPa
6 tundi  28 MPa
24 tundi  30 MPa
28 ööpäeva üle 37 MPa
NB !  Madalad temperatuurid aeglustavad betooni kivinemise kiirust.
Kuivsegu tihedus    1,6 kg/dm3
Keskmine veeimavuskoefitsient   C =0,1 kg/(m2 .min0,5) EVS-EN 1015-18
Seguga töötlemise temperatuur   1 0C kuni 30 0C
 
SOOVITUSED – HOIATUSED
Kiirbetooniga töötamisel peab aluspinna ja keskkonna temperatuur olema pluss kraadides. Värskelt valatud betooni hoida külmumise eest.
Segu kuivamise ajal kaitsta värsket betooni vihma ja otsese päikesekiirguse eest.
Kivineva betooni temperatuur tõuseb tunduvalt.
Toode sisaldab tsementi. Veega kokkupuutumisel tekib leeliseline reaktsioon. Võib tekitada nahaärritust. Silma sattumisel loputa kohe rohke puhta veega. Täpsemad andmed toote ohutuskaardilt.
 
SÄILITAMINE
Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis.
Segupulbri säilimisaeg kuni 6 kuud.