Jootebetoon NAKS JC55 NB! Vee kogus on muutunud!

JOOTEBETOON NAKS JC55
 
PUMBATAV JA KÄSITSI PAIGALDATAV, KIIRKIVINEV JOOTEBETOON
 
Survetugevusklass  C45/55
Kulu: 25 kg kotist saab ca 0,013-0,015 m3 betooni
Pakend: 25 ja 1000 kg
Betoondetailide paigaldamiseks, ühenduskohtade liitmiseks, ankrute paigaldamiseks ja monolitiseerimiseks. Kitsaste täitevalude valamiseks. Voolavus 100 mm (EVS-EN 13813 alusel), kui lisada kuivsegule 14 % vett.
 
NB! Talveperioodil toodetakse koos külmumisvastase lisandiga kasutamiseks kuni -10 0C, vastav roheline kleeps kotil.
 
Kategooria:

Kirjeldus

JOOTEBETOON NAKS JC 55
Survetugevusklass C45/55 
 
Pumbatav ja käsitsi paigaldatav peeneteraline ilmastikukindel ja valguv kuivbetoon.
 
KASUTUSKOHAD:
Betoondetailide paigaldus ja ühenduskohtade liitmine.
Ankrute paigaldamine ja monolitiseerimine.
Kitsaste täitevalude valamine.
Kasutamiseks sise- ja välistingimustes
 
OMADUSED
Kivinenud Jootebetoon C 55 survetaluvus vähemalt 55 MPa.
Jootebetooni valguvus 100 mm  EVS-EN 13813 alusel, kui lisada kuivsegule 14% vett.
Betoon on kiirelt kivinev ja mahuliselt stabiilne.
 
KOOSTIS
Kvartsliiv, graniitliiv, tsemendid, sideained, plastifikaatorid.
 
ETTEVALMISTUSED TÖÖKS
Puhasta nakkepind tolmust ja lahtistest osakestest.
Parima nakke saavutamiseks kasta aluspindu puhta veega enne valu.
Raketise ehitamisel tee raketis täpne ja tihe, et vältida segu raketisest väljavoolamist.
Ankrute ja teiste teraskonstruktsioonide monolitiseerimisel kontrollige, et terase pind oleks passiveeritud. Passiveerimata tsink reageerib värske betooniga moodustades vesinikukihi, mis nõrgendab terase ja betooni naket.
Käsitsi töötamisel kalla vajalik kogus segupulbrit segamisnõusse või segistisse.
Lisa vett 14 %  segu kaalust. (3,5  liitrit 25 kg koti kohta).
Sega seni kuni segu täielikult märgub.
Betooni massi optimaalne temperatuur 10 kuni 20 0C. Madalad temperatuurid aeglustavad betooni kivinemist. Valatud betoon ei tohi läbi külmuda 48 tunni jooksul.
Parima nakke ja voolavuse saavutamiseks paigaldada segu 5-10 minuti jooksul peale vee lisamist. Valmissegatud segu kasutatav kuni 1  tund.
Valatud pindu on soovitav kaitsta liiga kiire kuivamise eest. Niisutamine tagab valatud betoonimassi ühtlase kivinemise ja mahulise stabiilsuse.
 
BETOONI KIVINEMISE DÜNAAMIKA temperatuuril 20 0C ja lisatud 14% veega.
Betooni 2 päevane survetugevus   ≥35 MPa
Betooni 7 päevane survetugevus   ≥45 MPa
Betooni 14 päevane survetugevus  ≥50 MPa
Betooni 28 päevane survetugevus   ≥55 Mpa
 
TEHNILISI ANDMEID
Valmissegatud segu tihedus   2200 kg/m3
Kuivsegu tihedus    1,6 kg/dm3
Keskmine veeimavuskoefitsient   C =0,1 kg/(m2 .min0,5) EVS-EN 1015-18
Katsetatud külmakindlus:    56 tsüklit massikadu 0,35 kg/m2 EVS 814:2003
Voolavus Jootebetoonil 14% veega 100 mm Tasandusmörtide standardi EVS-EN 13813 alusel
Seguga töötlemise temperatuur   5 0C kuni 30 0C
 
NB! Talveperioodil toodetakse koos külmumisvastase lisandiga kasutamiseks kuni -10 0C, vastav roheline kleeps kotil.
 
SÄILIMINE, HOIATUSED
Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis.
Segupulbri säilimisaeg 1 aasta.
Toode sisaldab tsementi. Veega kokkupuutumisel  tekib leeliseline reaktsioon. Võib tekitada naha ärritust.
Silma sattumisel loputa kohe rohke puhta
 

Sulle võib meeldida ka…