Hele krohvisegu NAKS HKS

HELE KROHVISEGU NAKS HKS
VALGE TSEMENDI BAASIL KROHVISEGU EHITUSTÖÖDEKS

Kasutamiseks sise- ja välistingimustes
Tera suurus kuni 1,5 mm
Kulu ca 6-7 kg/m2, kihi pakusel 5 mm
Kuivamisaeg: 24 h
Pakend: 25 kg
Peale valge tsemendi sisaldab liiva ja polümeere. Aluspinnaks sobivad betoon, kivi, tugevad krohvid ja pahtlid. Krohvikihi paksus ca 4-35 mm.

Kategooria:

Kirjeldus

HELE KROHVISEGU NAKS HKS

SISE – JA VÄLISTÖÖDELE        

KASUTAMINE
Krohvimiseks sise- ja välistöödel kuivades, niisketes ja märgades tingimustes.
Krohvimiseks käsitsi  ja krohvipritsiga.
Eriti sobiv aluskrohviks heledate värvidega värvitavatele pindadele.

ALUSPIND
Aluspinnana sobivad betoon, kergbetoon, kivipinnad, krohvipinnad, niiskuskindlate
pahtlitega töödeldud pinnad ja teised krohvimiseks sobivad pinnad.
Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba.
Aluspinnaga naket nõrgendavad ained nagu lahtine värv, rasv, tolm ja eelnevad
mitteniiskuskindlad tasandusained tuleb eemaldada.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS
Vajalik kogus segupulbrit kallata segamisnõusse.
Lisada vett 22- 24% (5,5- 6 l  25 kg kotile).
Segada mehhaaniliselt või käsitsi kuni segu täieliku märgumiseni.
Lasta segul veidi seista.
Valmissegu kasutatav 6 tundi.

KROHVIMINE
Väga kuivi ja poorseid pindu on soovitav eelnevalt niisutada.
Segu visatakse seinale kelluga või pumbatakse krohvipritsiga.
Seinale kantud segu lastakse taheneda ja seejärel silutakse korgist, puidust või muust
materjalist hõõrutiga.
Lauskrohvimisel on normaalne segukihi paksus 4- 12 mm, osalisel krohvimisel võib krohvikihi
paksus olla kuni 30 mm.

KIVINEMINE
Ühe krohvikihi kivinemise aeg sõltub kihi paksusest, keskkonna niiskusest, temperatuurist ja
ventilatsioonist.
Enne järgmise krohvikihi pealekandmist on soovitav lasta eelneval krohvikihil 1 ööpäev
kuivada.
Eriti kuivades tingimustes on soovitav krohvitud seina niisutada.
Kivinenud pinnad on hästi pahteldatavad ja värvitavad.

PIIRANGUD
Krohvimisel peab olema aluspinna, krohvi  ja ruumi temperatuur üle 5 0C.
Krohv ei sobi kasutamiseks rasvasel või õlisel pinnal ja mitteniiskuskindlatel aluspindadel.

SÄILITAMINE
Kottides krohvisegu pulbrit hoida kuivas ruumis.
Segupulbri säilimisaeg on 1 aasta.

KULUNORM KROHVIMISEL
1 m2 krohvimiseks 5 mm paksuse
krohvikihiga kulub 6- 7 kg segupulbrit.