Ehitustsement

Portlandtsement

Portland-komposiittsement EN 197-1-CEM II/B-M(T-L) 42,5R

Pakend: 40 kg

Alusel: 40 tk

NB! Minimaalne tellimuse kogus 1 alus (40 tk)

Lisatud dokumendid

Kategooria:

Kirjeldus

Tsementide kvaliteedinäitajad (keskmised): CEM II/B-M(T-L) 42,5 R

Füüsikalised näitajad:
Survetugevus, MPa 1 päev 20
2 päeva 33
28 päeva 56
Tardumisaja algus, min 110
Standard konsistents; % 31
Mahupüsivus, mm 1
Eripind: m²/kg: 530
Lisandite sisaldus: Põletatud põlevkivi,% 16
lubjakivi,% 7

Keemilised näitajad:
C3A, % 7,0
MgO, % 4,0
SO3 , % 3,8
LOI, % 4,1
Na2Oekv, % 1,2
IR, % 4,4
Cl, % 0,06
Cr 6+ , ppm <2
Standardid, millele tsement vastab: EN 197-1:2011