Betons C30

BETOON C30
SAUSAIS BETONS C30
 
Pildīšanas-, izlīdzināšanas un stiprināšanas darbiem.
 
Spiediena izturības klase C25/30
Grauda Ø max. līds 4mm
Patēriņš: no 25 kg iepakojuma vid. 0.013-0.015 m3 gatavā betona
Iepakojums 25, 500 un 1000 kg
 
 
Izmanto betona grīdu izlīdzinošo kārtu uzklāšanai un labošanai, mazietilpīgu betona konstrukciju viedošanai, dzelzbetona montāžas darbos, montāžu defektu stiprināš­anai un laošanai. 
NB! Ziemas periodā ražo sauso betonu ar pret salu piedevu līdz -10°C.
Category:

Description

BETOON  C30 
RUPJGRAUDU SAUSAIS BETONS
 
PILDĪŠANAS, LĪDZINĀŠANAS UN LIEŠANAS DARBIEM
 
Spiediena izturības klase C25/30 
 
Izlīdzinošo kārtu veidošanai,
Betona grīdu veidošanai un remontam,
Nelielu betona detaĮu veidošanai,
Dzelzbetona elementu montāžas darbiem,
Montāžas kĮūdu labošanai.
 
Lietošanai iekšējos un ārējos apstākĮos.
 
SASTĀVS
Kvarca smilts (0-4 mm), portlandcements, plastifikatori.
 
SAGATAVOŠANA DARBAM
Nepieciešamo daudzumu sausā betona iebērt maisāmajā traukā vai maisītājā.
Pievienot ūdeni 12-14% no sausā svara (3 -3.5 L uz 25kg maisu).
Samaisīt mehāniski vai manuāli, līdz pilnīgai betona samirkšanai.
Gatavais betons izstrādājams 2 stundu laikā pēc ūdens pievienošanas.
 
TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS
Pie temperatūras +20°C sacietējis betons iegūst sekojošu stiprību:
48 stundās 15 Mpa.
7 diennaktīs 21 Mpa.
14 diennaktīs 28 Mpa.
28 diennaktīs virs 30 Mpa.
NB! Zemākas temperatūras palēnina betona sacietēšanas ātrumu.
Ziemas periodā ražo betonu ar pretsala piedevu līdz -10°C, atbilstoši zaļa atzīme uz maisu
 
IETEIKUMI – BRĪDINĀJUMI
Strādājot, pamatvirsmai un vides temperatūrai jābūt pluss grādos.
Svaigi uzlietu betonu sargāt no sala.
Pie izlīdzināšanas, ieteicamais kārtas biezums 10-50mm.
Betona žūšanas laikā, sargāt svaigu betonu no lietus un tiešajiem saules stariem.
Pēc nepieciešamības virsmu mitrināt.
Sastāvs satur cementu, saskaroties ar ūdeni, rodas tvaikveida reakcija, var izraisīt ādas iekaisumus.
Sastāvam iekļūstot acīs, izskalot tās ar lielu daudzumu tīru ūdeni.
Precīzāka informācija sastāva drošības datu lapā.
 
 
UZGLABĀŠANA
Oriģinālajā iepakojumā uzglabāt sausās telpās.
Sastāva uzglabāšanas laiks līdz 1 gadam.