SARKANS KARSTUMIZTURĪGĀS MŪRJAVA

PUNANE AHJUSEGU
SARKANS KRĀSAS KARSTUMIZTURĪGĀS MŪRJAVA
DEDZINĀTO ĶIEĢEĻU, AR MALKU KURINĀMU KRĀŠŅU, KAMĪNU, PAVARDU UN DŪMVADU MŪRĒŠANAI

ĪPAŠĪBAS
Kvalitatīva, plastiska karstumizturīga mūrjava ar karstumizturīgām piedevām.
SASTĀVS
Smalkgraudaina kvarca smilts (maksimālais grauda diametrs 0,8 mm), sarkans māla pulveris, karstumizturīgas saistvielas.

Iepakojums: 25 kg

Papildu faili

Description

PUNANE AHJUSEGU
SARKANS KRĀSAS KARSTUMIZTURĪGĀS MŪRJAVA
DEDZINĀTO ĶIEĢEĻU, AR MALKU KURINĀMU KRĀŠŅU, KAMĪNU, PAVARDU UN DŪMVADU MŪRĒŠANAI

ĪPAŠĪBAS
Kvalitatīva, plastiska karstumizturīga mūrjava ar karstumizturīgām piedevām.
SASTĀVS
Smalkgraudaina kvarca smilts (maksimālais grauda diametrs 0,8 mm), sarkans māla pulveris, karstumizturīgas saistvielas.
SAGATAVOŠANA DARBAM
Nepieciešamo daudzumu mūrjavas iebērt maisāmā traukā vai maisītājā.
Pievienot 24-26% ūdeni (6-6,5 litri uz 25 kg maisu).
Maisījumu mehāniski vai manuāli rūpīgi samaisīt līdz mūrjavas pilnīgai samirkšanai.
Atstāt gatavo mūrjavu uz 10-15 minūtēm, tad atkārtoti vēlreiz samaisīt.
PADOMI PODNIEKA DARBAM
Mūrējot dedzinātos krāsns ķieģeļus, mūrjavas optimālais slāņa biezums 8-10 mm.
Mūrēto krāsns ķieģeļu šuves ir ērti apstrādāt ar šuvotāju.
Lai izveidotu krāsainas šuves, jāatstāj ~ 10 mm dziļa šuve, kuru vēlāk var aizpildīt ar vēlamo UNINAKS mūrjavas toni.
Gatavo krāšņu vai kamīnu kurināšanu uzsākt uzmanīgi ar mazu liesmu.
IEROBEŽOJUMI
Strādājot ar karstumizturīgo mūrjavu, ķieģeļu, mūrjavas un gaisa temperatūrai jābūt virs +1°C.
Nesacietējušā mūrjava un svaigi mūrētā krāsns vai kamīns nedrīkst sasalt.
Izvairīties no mūrjavas nonākšanas acīs un elpošanas ceļos.
UZGLABĀŠANA
Maisos iepakotu pulveri glabāt sausā telpā.
Maisījuma pulvera saglabāšanās laiks normālos apstākļos 12 mēneši.
PATĒRIŅŠ
Ar 25 kg maisu var iemūrēt 25-30 vidēja lieluma ķieģeļus.
Uzstādot krāsns podiņus, maisījuma patēriņš ir atkarīgs no podiņa izmēra un formas.

You may also like…