Krāsns ķieģeļu mūrjava ATS

AHJUTELLISTE SEGU ATS
KRĀSNS ĶIEĢEĻU MŪRJAVA ATS
 
Patēriņš: 25 kg iepakojums paredzēts 25-30 vidēja lieluma ķieģeļu mūrēšanai ar 10 mm biezu šuvi.          
 
Iepakujums: 25 kg
 
 

Description

AHJUTELLISTE LADUMISSEGU ATS
KRĀSNS ĶIEĢEĻU MŪRJAVA ATS
 
DEDZINĀTU ĶIEĢEĻU SILDMŪRU, KRĀSNS ODERĒJUMA, KAMĪNA SIENU, DŪMVADU UN IEKŠĒJO SKURSTEŅU MŪRĒŠANAI
 
ĪPAŠĪBAS
Kvalitatīva, plastiska mūrjava krāsns ķieģeļu mūrēšanai, pelēkā krāsā.
 
SASTĀVS
Smalkgraudaina kvarca smilts (maksimālais grauda diametrs 0,8 mm), pelēkais māla pulveris, portlandcements, karstuma izturīgas sastāvdaļas.
Sacietējušai mūrjavai spiedienizturība ne mazāk par 5 MPa.
 
SAGATAVOŠANA DARBAM
Nepieciešamo daudzumu mūrjavas iebērt maisāmā traukā vai maisītājā.Pievienot 20-22% ūdeni (5-5,5 litri uz 25 kg maisu).
Maisījumu mehāniski vai manuāli rūpīgi samaisīt līdz mūrjavas pilnīgai samirkšanai.
Atstāt gatavo mūrjavu uz dažām minūtēm, tad atkārtoti vēlreiz samaisīt.
Gatavā mūrjava izstrādājama 2 stundu laikā.
 
PADOMI PODNIEKA DARBAM
Mūrējot dedzinātos krāsns ķieģeļus, mūrjavas optimālais slāņa biezums 3-5 mm.
Mūrēto krāsns ķieģeļu šuves ir ērti apstrādāt ar šuvotāju.
Lai izveidotu krāsainas šuves, jāatstāj ~ 20 mm dziļa šuve, kuru vēlāk var aizpildīt ar vēlamo UNINAKS mūrjavas toni.
 
IEROBEŽOJUMI
Strādājot ar karstumizturīgo mūrjavu, ķieģeļu, mūrjavas un gaisa temperatūrai jābūt virs +5°C.
Kurtuvju kurināšanu var uzsākt tikai tad, kad mūrjavā cements ir sacietējis.
Krāsns ķieģeļu mūrjava nav domāta izmantošanai kurtuvju, krāsns-kamīnu karstuma izturīgu sildmūru mūrēšanai, šādai mūrēšanai izmantot karstumizturīgo mūrjavu AHJUSEGU.
Krāsns ķieģeļu mūrjavu nevar izmantot nesošo sienu mūrēšanai, šadai mūrēšanai izmantot mūrjavu MŪŪRISEGU M200.
Sākotnējo kurtuvju kurināšanu – uzsildīšanu uzsākt ar nelielu malkas daudzumu, pakāpeniski.
Mūrjava satur cementu, saskarē ar cementu rodas tvaika reakcija, var izraisīt ādas iekaisumu.
Izvairīties no mūrjavas nonākšanas acīs un elpošanas ceļos.
 
UZGLABĀŠANA
Krāsns ķieģeļu mūrjavas iepakojumus uzglabāt sausā telpā.
Krāsns ķieģeļu mūrjavas uzglabāšanas termiņš oriģinālajā iepakojumā ir 12 mēneši. 
 
PATĒRIŅA NORMAS
25 kg iepakojums paredzēts 25-30 vidēja lieluma ķieģeļu mūrēšanai ar 10 mm biezu šuvi. 
Mūrējot ar 5 mm biezu šuvi, patēriņš ir uz pusi mazāks.

You may also like…