Dzēstie kaĮķi

DZĒSTAIS KAĻĶIS
Kalcija hidroksīds (Ca(OH)2)

IZMANTOŠANAS SFĒRAS
Būvniecības maisījumos kā plastifikators
Lauksaimniecībā augsnes īpašību uzlabošanai
Izplūdes gāzu attīrīšanai no oglekļa dioksīda
Notekūdeņu neitralizēšanai
Ūdens parametru regulēšanai

Iepakojums:2,5 kg

Category:

Description

DZĒSTAIS KAĻĶIS
Kalcija hidroksīds (Ca(OH)2)

IZMANTOŠANAS SFĒRAS
Būvniecības maisījumos kā plastifikators
Lauksaimniecībā augsnes īpašību uzlabošanai
Izplūdes gāzu attīrīšanai no oglekļa dioksīda
Notekūdeņu neitralizēšanai
Ūdens parametru regulēšanai

PADOMS PAR IZMANTOŠANU BŪVNIECĪBAS MAISĪJUMOS
Dzēstie kaļķi vienmēr bijuši galvenā saistviela, kas tikusi izmantota celtniecības maisījumos. Atkarībā no būvniecības darbu rakstura un smilšu graudainuma tiek izmantots dzēsto kaļķu un smilšu maisījums attiecībā 1/3 līdz 1/4.

INFORMĀCIJA
Kaļķi tiek ražots no kalciumkarbonāda saturošā kaļķakmeni. Kaļķakmeni karšejot, tas pārvēršas par nedzēsto kaļķi, kalcija oksīdu (CaO). Nedzēsto kaļķi “dzēš” ar ūdens pievienošanu. Pie kaļķa dzēšanas, notiek siltuma izdaloša ķīmiska reakcija, kalcija oksīda hidralizācija un šajā rezultātā viedojas kalcija hidroksīds, kā dzēstais kaļķis.
Kā celtiecības maisījums, dzēstais kaļķis, kā kalcija hidroksīds (Ca(OH)2) reaģē ar esošo ogļskābo gāzi (CO2) kļūstot ciets un izturīgs (atjaunojot savu iepriekšējo stāvokli), citu materiālu sasaistošs sastāvas, kā kalcijakarbonāds (CaCO3). Kaļķa sacietēšana:
Ca(OH)2+CO2> CaCO3+H2O

IEROBEŽOJUMI. BRĪDINĀJUMI
Dzēstie kaļķi var izraisīt kairinājumu, saskaroties ar ādu vai gļotādām.
Strādājot ar dzēstajiem kaļķiem, jāizmanto cimdi un aizsargbrilles.
Ja dzēstie kaļķi nokļūst acīs, uz ādas vai gļotādas, nekavējoties noskalot ar lielu daudzumu tīra ūdens.
Precīzāka informācija uz produkta drošības kartes.
Strādājot ar dzēsto kaļķi, labākā apkārtējā darba temperatūra ir +5 0C – +30 0C.
Atvērtā veidā atstāti dzēstie kaļķi strauji zaudē derīgumu.

UZGLABĀŠANA
Dzēsto kaļķi uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, sausos apstākļos. Dzēstais kaļķis saglabā savas īpašības, siēgtā oriģinālajā iepakojumā, kā minimums 12 mēnešus, no ražošanas datuma.
Iepakotājs un izplatītājs Uninaks AS. Valuste tee 1, Lihula 90303, Igaunijas Republika.